Обявени са 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военни фомирования от състава на Командване за логистична поддръжка

Със заповед № РД–1130/30.09.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следа:

Военно формирование 54300 – София – 2 бр.; в.ф. 54870 – София – 9 бр.; в.ф. 22620 – София – 2 бр.; в.ф. 54630 – Бургас – 4 бр. и в.ф. 52370 – Негушево – 2 бр.

Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева.

Срок за подаване на документите във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

24.11.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню