Обявени са 150 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски"

Посещения: 171

Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново – „Младши специалист“ – 120 бр. и във Факултет по „Артилерия ПВО и КИС“ в гр. Шумен – „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ – 30 бр.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 59б от ЗРВСРБ.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

06.07.2022 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: