Обява за 42 (четиридесет и две) войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Със заповед № ОХ-951/21.10.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности във военни формирования подчинени на Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Военно формирование 22980 – София – 11бр., в.ф. 52210 – Банкя – 11бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 20бр.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

26.11.2021г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню