Анкетa във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Тетевен за периода 2021-2027 г.

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

                    ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.                          

Gerb Obshtina Teteven page 001 1 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Тетевен започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Тетевен за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: mayor@teteven.bg

          Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК! 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню