Конкурс за стипендианти за учебната 2014/2015 година

Общинска фондация “Тома Васильов” обявява  конкурс за 8 ученици и 6 студенти – стипендианти за учебната 2014/2015 година.

Стипендията за ученик е в размер на 80 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето 01.11.2014 г. до 30.06.2015 година.

Критерии за участие:

·       ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Общината;

·       студенти редовно обучение във ВУЗ в България;

·       годишен успех над 5.50 от предходна учебна година/успехът за ІХ клас се взима от свидителството за основно образование/;

·       при равен успех, предимство има ученикът или студентът с призови места на национални състезантия и олимпиади и активно участие в културни и обществени дейности. 

Ученици и студенти, които са получавали стипендия от Общинска фондация “Тома Васильов”, нямат право да участват в конкурса.

Срок за подаване на документи: 10.12.2014 година в стая № 211 на Община – Тетевен.

Необходими документи:

1. Заявление със свободен текст

·                               Заявлението на учениците подписано от родител или настойник.

2. Доказателства за изпълнение на критериите за участие, както и представяне на удостоверение за годишен успех от предходната учебна/семестриална година.

3.    Педагогическа характеристика на ученика от учебното заведение.

4.    Кандидатите е необходимо да представят писмена разработка /доклад или есе/, посветен на личността и делото на Тома Васильов.

 

Подробности по конкурса -стая № 211 на Общинска администрация - Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню