Съобщение до собствениците на водовземни съоръжения за подземни води Featured

18 Окт 2022
342 times

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.), че до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в Басейнова Дирекция „Дунавски район“(БДДР) - Плевен, съгласно изискванията на § 41 на Преходните и заключителни разпоредби(ПЗР) на Закона за изменение и допълнение(ЗИД) на Закона за опазване на околната среда(ЗООС) (във връзка с изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: 

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, могат да се подават/изпращат в Централния офис на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.

За удобство на гражданите е предвидено, че Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2, което може да изтеглите от тук.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1, което може да изтеглите от тук.

Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя. 

По-подробна информация можете да намерите на страницата на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – Плевен, на следният линк: 

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/

За информация за регистрация на водовземни съоръжения, може да се обърнете към Васил Вълков – Н-к отдел ЕППОС, Община Тетевен на телефон: 0678 52200, вътр. 233 или в сградата на Общинска администрация в гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9, втори етаж, стая 216.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Last modified on Вторник, 18 Октомври 2022 06:37
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню