БЮДЖЕТ 2021

26 Фев 2021
904 times

 

Приложение № 1 - Приходи по бюджет 2021 г.

Приложение № 2 - разпределение на разходите по функциите по бюджет 2021 г.

Приложение № 3 - разпределение на разходите по основни параграфи по бюджет 2021 г.

Приложение № 4 - Инвестиционна програма на община Тетевен за 2021 г.

Приложение № 4а - Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.

Приложение № 5 - списък на обекти за текущ ремонт в местни дейности

Приложение № 6 - бюджет за 2021 г. по агрегирани показатели

Приложение № 7 - показатели по чл.45,ал.1,т.2 от ЗПФ

Приложение № 8 - годишен размер на срествата за работни заплати

Приложение № 9 - разпределение преходен остатък 2020 г.

Приложение № 10 - индикативен разчет на СЕС

Приложение № 11 - Актуализирана бюджетна прогноза в местни дейности за периода 2021-2023 г.

Приложение № 12- Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г.

Решение № 372 от 18.02.2021 г. за приемане бюджета за 2021 г.

Начален бюджет 2021 вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню