Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Тетевен

Посещения: 503

Заповед №729/05.11.2018 г. вижте тук.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Тетевен вижте тук.