Вътрешни правила за нотариални удостоверявания в кметствата на община Тетевен при изпълнение на чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Посещения: 1200

Вижте тук.