Бюджет на Община Тетевен за 2020 г.

Посещения: 150

Бюджет за 2020 г. по агрегирани показатели

Годишен размер на средствата за работни заплати за 2020 г

Инвестиционна програма за 2020 г

Индикативен годишен разчет на СЕС за 2020 г

План -график за погасяване на просрочени задължения през 2020 г

Приходи по бюджет 2020 г

Разходи по основни параграфи по бюджет 2020 г

Разходи по функции по бюджет 2020 г

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г

Списък на обекти за текущ ремонт за 2020 г

Справка за разпределение на преходния остатък от 2019 г

Актуализирана бюджетна прогноза 2019-2021 г

Решение №69 от 10.02.2020 г

 

 

Mесечни отчети м.януари 2020 г. -качени на 20.02.2020г. вижте тук.

Месечни отчети м.февруари  2020 . - качени на 25.03.2020 г. вижте тук.

Тримесечни отчети към 31.03.20 г, - каени на 29.04.20 г. вижте тук.

Месечни отчети м април - качени на 12.05.20 г. вижте тук.