Бюджет на Община Тетевен за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. по агрегирани показатели вижте тук

Годишен размер на средствата за работни заплати вижте тук

Инвестиционна програма за 2019г. вижте тук

Индикативен годишен разчет на СЕС за 2019 г вижте тук

Приходи по бюджет 2019 г вижте тук

Разходи по основни параграфи -бюджет 2019 г вижте тук

Разходи по функции по бюджет 2019 г вижте тук

Списък на обектите за текущ ремонт -бюджет 2019 г вижте тук

Справка за разпределение на преходния остатък от 2018 г вижте тук


*Бюджет на Община Тетевен за 2019 г. е публикуван на 07.02.2019 г.

 

Месечен отчет за м. Януари 2019 г. вижте тук. - качен на 13.02.19. г. 

Месечен отчет за м. Февруари 2019 г. вижте тук. - качен на 21.03.2019 г.

Meсечен отчет за м. Април 2019 г. вижте тук. - качен на 20.05.2019 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2019 г.  вижте тук.

Месечен отчет за м. Май 2019 г. вижте тук. - качен на 12.06.2019 г.

Тримесечен отчет към 30.06. 2019 г. вижте тук  -качен на 25.07.2019 г

Месечен отчет за м. Юли. 2019 г. - вижте тук. - качен на 15.08.2019 г.

Месечен отчет за м. Август 2019 г. - вижте тук. - качен на 10.09.2019 г.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню