Бюджет на Община Тетевен за 2017 г.

Разходи по функции вижте тук.

Приходи вижте тук.

Разходи по параграфи вижте тук.

Капиталова програма вижте тук.

Списък текущи ремонти вижте тук.

Агрегирани показатели вижте тук.

Средства за заплати вижте тук.

Преходен остатък вижте тук.

Индикативен разчет вижте тук.

Заповед №74 от 03.02.2017 г. вижте тук.

Заповед №75 от 03.02.2017 г. вижте тук.

 

Месечни отчети за изпълнение на Бюджет 2017:

- месечен отчет за м. януари 2017

- месечен м. ФЕВРУАРИ - качен на 14.03.2017 г  вижте тук.

- месечен отчет за м. Март - качен на 24.04.2017 г. вижте тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню