Заповед за провеждане на учебните занятия на територията на община ТетевенНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № 21/09.01.2012, издадена по повод настъпилата бедствена обстановка и нарушените комуникационни връзки в селищата на Общината, както и невъзможността за провеждане на нормален учебен  и учебно-възпитателен процес в детските и учебните заведения

Н А Р Е Ж Д АМ  :

1. Учебните занятия в училищата да бъдат възобновени след второ нареждане на Кмета на община Тетевен.
2. Детските заведения в селищата на Общината да започнат работа с деца след второ нареждане на Кмета на община Тетевен.
3. Детските заведения в град Тетевен да започнат работа с деца на 11.01.2012 г. /сряда/.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на училищата и детските заведения за сведение и изпълнение.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмета – г-жа Левчана Хаджиева.КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ТЕТЕВЕН


……………………………………………
/МИЛЕН МИЛЕВ/

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню