Заповед за изменение на заповед за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Галата

Посещения: 480

Вижте тук.