З А П О В Е Д РД -12-273 / 09.11.2015г.

Посещения: 743


Относно одобрение разпределението на  масивите за ползване на земеделските земи- постоянно затревени площи в землището на с. Градежница, ЕКАТТЕ 17419, община Тетевен, област
Ловеч, съгласно проект за служебно разпределение за ползване за стопанската 2015/2016г, както следва: вижте тук.