Парламентарни избори 2017

СЪОБЩЕНИЕ

18 Ное 2016

Уважаеми съграждани,

Във връзка с подобряване на проводимостта на речните легла и отговорностите на кметовете на общини по чл. 140, ал. 4 от Закона за водите, през месец юни е извършен  контрол от Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен в участъците с намалена проводимост на речните легла в урбанизираните територии в община Тетевен.

С Констативен протокол № 1-РЗ-39 от 08.06.2016 г. е установено наличие на храстова растителност и единични дървета в участък от река Бели Вит, попадащ в регулационните граници на община Тетевен, от пътен мост на кв. Пеновото до пешеходен мост на ул. „Бели Вит“ – м. „Ключ“.

На Община Тетевен е издадено предписание от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен със срок 28.11.2016г. да се предприемат необходимите действия от Кмета на общината за осигуряване проводимост на коритото на р. Бели Вит в определения участък. Описаните при огледа на участъка дървета са наклонени към реката и при високи води могат да паднат в речното корито и да предизвикат завиряване и нанасяне на материални щети. Част от дърветата са в непосредствена близост до подпорната стена на ул. „Бели Вит“ и компрометират нейната конструкция.

За извършване на дейностите по изпълнение на предписанието е издадено Разрешително № Докл. 82(1)/2.11.2016 г. на Кмета на Община Тетевен за отсичане на описаните дървета. След приключване на сечта, коритото ще бъде почистено от клони и трупи.

 Санкцията за неизпълнение на предписанието на Басейнова дирекция „Дунавски район“  – Плевен  в съответния срок е до 5000 лв.

Община Тетевен

  • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат клас B вижте ТУК
  • Образци към наредбата вижте ТУК

 

  Списък на туристически обекти на територията на Община Тетевен 
№ по ред наименование на туристическия обект категория Адрес на обекта и населено място
1 Хотел "МАКСИМ" "Една зведа" ул. "Емил Марков" № 27 Тетевен
2 Хотел ВПК "Една зведа" ул."Георги Бенковски"№49 Рибарица
3 Семеен хотел "ВИТ" "Две звезди" ул."Михаил Койчев"№2 Тетевен
4 Стаи за гости "БАЛКАН" "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№29 Рибарица
5 Самостоятелни стаи "УИКЕНД" I "Две звезди" ул."Н. Вапцаров"№19 Рибарица
6 Стаи за гости "УИКЕНД" II  "Една зведа" ул."Георги Бенковски"№37 Рибарица
7 Самостоятелни стаи "УИКЕНД"  III "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№39 Рибарица
8 семеен хотел "РИЦ- М" "Една зведа" ул."Георги Бенковски"№125 Рибарица
9 Семеен хотел "ЗОРНИЦА" "Три звезди" ул."Христо Ботев"№5 Рибарица
10 Семеен хотел "ТЕТЕВЕН" "Три звезди" ул."Иван Вазов"№91 Тетевен
11 Къща "ЧЕРВЕН" "Три звезди" м."Конски дол" Тетевен
12 Семеен хотел "ВЕЖЕН" "Три звезди" ул."Никола Вапцаров"№12 Рибарица
13 Почивна станция "GREEN VILLAGE" "Две звезди" ул."Захари Стоянов"№10А Рибарица
14 Семеен хотел "ПЕПиП" "Една зведа" ул."Вършец"№43 Тетевен
15 Семеен хотел "Св. ГЕОРГИ"  "Една зведа" ул."Дурашкото"№13 Рибарица
16 Къща "ЕКО-РЕЗИДЪНС"  "Една зведа" ул."Еделвайс"№2 Рибарица
17 Къща "БОЯНА" "Две звезди" ул."Остриля"№3 Черни Вит
18 Къща "ВИТА" "Две звезди" ул."Остриля"№7 Черни Вит
19 Къща "БРЕВИТА" "Две звезди" ул."Остриля"№9 Черни Вит
20 Къща "АСТРА" "Една зведа" ул."Васил Левски"№27 Рибарица
21 Къща "МОНИ" "Две звезди" ул."Трети Март"№36 Тетевен
22 Къщи за гости "ВИДРИТЕ"А1 "Две звезди" м."Левица"№ 6 А Гложене
23 Къщи за гости "ВИДРИТЕ" А2  "Две звезди" м."Левица"№ 6 А Гложене
24 Къщи за гости "ВИДРИТЕ" А3 "Две звезди" м."Левица"№ 6 А Гложене
25 Къща "МАРИНА"  "Една зведа" ул"Георги Бенковски"№ 132 Рибарица
26 Къща "КЛИМАША" "Три звезди" ул."Костина"№9 Рибарица
27 Самостоятелни стаи "КЪЩАТА"  "Една зведа" ул."Даковото"№80 Рибарица
28 Самостоятелни стаи "DON MARO"  "Една зведа" ул"Филип Тотьо"№1 Рибарица
29 Самостоятелни стаи "СВ. МАЙКЪЛ" I "Една звезда" ул."Нецов дол"№19 Рибарица
30 Стаи за гости "СВ. МАЙКЪЛ" II "Една звезда" ул."Нецов дол"№19 Рибарица
31 Стаи за гости "СВ. МАЙКЪЛ"III "Една звезда" ул."Нецов дол"№19 Рибарица
32 Къща за гости "СВ. МАЙКЪЛ" "Три звезди"  ул. "Нецов дол" № 19 Рибарица
33 Самостоятелни стаи "ПЕТЯ"  "Една звезда" ул."Георги Бенковски"№111 Рибарица
34 Самостоятелни стаи "ЛЮЛЯНА"  "Една звезда" ул. "Никола Вапцаров" № 8 Рибарица
35 Самостоятелни стаи "МERIDIT"  "Една звезда" ул."Г. Бенковски" № 397 Рибарица
36 Самостоятелни стаи "БЪЛГАРКА"  "Една звезда" м"Преграда" Тетевен
37 Самостоятелни стаи "ЯНКОВИ"  "Една звезда" ул."Еделвайс"№26 Рибарица
38 Самостоятелни стаи "МАРТИНА-1" "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№34 Рибарица
39 Самостоятелни стаи "МАРТИНА-2" "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№34 Рибарица
40 Стаи за гости "ДЯДОВАТА КЪЩА" "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№ 58 с. Рибарица
41 Самостоятелни стаи "ЕДЕЛВАЙС" "Две звезди"  ул"Георги Бенковски"72 А Рибарица
42 Стаи за гости "ВИЛА НИКИ"  "Две звезди" ул."Георги Бенковски" № 33                Рибарица
43 Самостоятелни стаи "ЦВЕТАН НЕНЧЕВ" "Две звезди"  ул."Никола Вапцаров" №13 Рибарица
44 Самостоятелни стаи "БЪЛГАРКА" "Една звезда" ул. "Георги Бенковски"                № 43 Дивчовото Дивчовото
45 Стаи за гости "ГАЧЕВСКИ" "Една звезда" ул."Смесите" № 10 Тетевен
46 Стаи за гости "ФЛОРА" "Две звезди"  ул. "Г.Бенковски" № 156 Рибарица
47 Самостоятелни стаи "ВИКТОРИЯ" "Две звезди" ул. "Ген. Вл. Вазов" № 4 Рибарица
48 Стаи за гости "РАДЕВИ" "Две звезди" ул. Павлов дол № 10 Рибарица
49 Самостоятелни стаи"ЛАЛКА" "Две звезди"  ул. Вежен 5 Рибарица
50 Самостоятелни стаи "ДО РЕКАТА" "Една звезда"  ул."Г.Бенковски" №195  Рибарица
51 Самостоятелни стаи "ГЕРГИНА" "Две звезди"   ул."Г. Бенковски" № 149 Рибарица
52 Самостоятелни стаи "АЛДАЯ" "Една звезда" ул. "Г. Бенковски" № 280 Рибарица
53 Бунгала"ВЪРБАКА"  "Две звезди"   м. "Върбака" Тетевен
54 Стаи за гости "АЛПИНА" "Две звезди"   ул. "Захари Стоянов" № 31 Рибарица
55 Стаи за гости "ЕВГЕНИЯ" "Една звезда"  ул. "Баба Тонка" № 9 Рибарица
56 Стаи за гости "МИРЕЛА" "Две звезди" ул. Георги Бенковски"  № 366 Рибарица
57 Стаи за гости "ВИЛА ОМАЙНИЧЕ" "Две звезди" ул. Георги Бенковски" № 259 Рибарица
58 Самостоятелни стаи "КЪЩА ЛАЗАР РАЙКОВ" "Една звезда"  ул."Н.Вапцаров"№9 Рибарица
59 Стаи за гости "ВИЛА РОНИ" "Две звезди"  ул. "Г. Бенковски" № 221 Рибарица
60 Стаи за гости "БОАТИН" "Една звезда"  м.”Боатин” № 5  Дивчовото
61 Стаи за гости "ВИЛА ДИСКРЕТ" "Две звезди" ул."Г. Бенковски" № 156 Рибарица
62 Апартаментен хотел"Caza Domini" "Една звезда" ул."Г. Бенковски" № 142-144 Рибарица
63 Самостоятелни стаи "РАЙ" "Две звезди"  ул."Крайречна"№ 7 Рибарица
64 Самостоятелни стаи "АМОРЕ"  "Две звезди" ул."Филип Тотьо" № 29 Рибарица
65 Стаи за гости "КЪЩА ЛОРИ" "Две звезди"  ул."Христо Ботев" № 105  Тетевен
66 Стаи за гости "ТИХИЯ КЪТ" "Две звезди"  ул."Г. Бенковски" № 386 Рибарица
67 Стаи за гости "ЦВЕТАНОВИ ДВОРИ" "Две звезди" ул."Г. Бенковски" № 388 Рибарица
68 Къща "ИГЛИКА"  "Две звезди" ул."Иван Капетан" № 23 Рибарица
69 Пансион "ФЕДОРА" "Две звезди" м. "Просеченик" Тетевен
70 Почивна станция "Петрол" "Две звезди" ул."Кап. Войновски"№ 6 Черни Вит
71 Къща "СЛЪНЧЕВ ЦВЯТ" "Две звезди" м. "Скрибътна" Тетевен
72 Къща "LION" "Две звезди" ул. "Брязово" 7 А Рибарица
73 Стаи за гости "БИЛЯНА" "Две звезди" м. "Стара Рибарица" Рибарица
74 Семеен хотел "Virgin Ribaritsa" "Две звезди" м. "Преграда" Тетевен
75 Семеен хотел "ЕНИЦА" "Три звезди" ул. "Ив. Вазов" 172 Тетевен
76 Къща "ЙОРГАНА" "Две звезди" ул."Г. Бенковски" № 22 Рибарица
77 Семеен хотел "ПЛАНИНАТА 1" "Три звезди" ул. "Г. Бенковски" № 247 Рибарица
78 Семеен хотел "ПЛАНИНАТА 2" "Три звезди" ул. "Г. Бенковски" № 247 Рибарица
79 Семеен хотел "ПЛАНИНАТА" "Три звезди" ул. "Г. Бенковски" № 247 Рибарица
80 Самостоятелни стаи "ХРИСТЕЯ"  "Две звезди" ул. "Г. Бенковски" № 271 Б  Рибарица
81 Къща "БУБУЛИНА"  "Три звезди" ул. "Вежен" № 16 Рибарица
82 Стаи за гости "НАНЕВИ" "Две звезди" кв."Скрибътна"53А Тетевен
83 Самостоятелни стаи "ВИЛА МАРИЯ" "Две звезди" ул. "Хан Крум" 30 Черни Вит
84 Самостоятелни стаи -Моника Стефанова Теневска "Една звезда" ул."Георги Бенковски" № 28 Рибарица
85 Самостоятелни стаи "ANETA & CO" "Една звезда"  ул. "Иван Капетан" № 25 Рибарица
86 Стаи за гости "SUN & RIVER" "Две звезди" ул."Баба Тонка"№11 Рибарица
87 Стаи за гости "СТАР МЕРАК" "Две звезди" ул."Георги Бенковски"№367 Рибарица
88 Къща "ВИТОРА" "Една звезда" ул."Стефан Ватев"№16 Тетевен
89 Стаи за гости "НАТАЛИ" /удост.- от 2014/ "Една звезда" ул."23-ти септември"№7 Тетевен
90 Стаи за гости "НАТАЛИ" / удост.- от 2015 г./ "Една звезда" ул."23-ти септември"№7 Тетевен
91 Стаи за гости "ДЪСКОТ" "Една звезда" ул."В. Левски" № 308 Черни Вит
92 Къща "СВ. ИВАН РИЛСКИ" "Една звезда" ул. "Г. Бенковски" 397 Рибарица
93 Къща "ТРИМАТА ГЛУПАЦИ" "Три звезди" м. Копчов лък Рибарица
94 Самостоятелни стаи "МАРИЯ МАРГАРИТА" "Една звезда"  ул. "Иван Капетан" № 25 Рибарица
Категоризирани от МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
1 Хотел "АРГО" "Две звезди" ул."Просвета"№2 Рибарица
2 Парк Хотел "РИБАРИЦА" "Три звезди" ул."Иван Вазов"№2 Рибарица
3 Хотел "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"  "Три звезди" ул."Георги Бенковски"№182 Рибарица
4 Хотел "ОЛИМП"  "Четири звезди" ул."Трети Март"№33 Тетевен
5 Хотел "ЕВЪРГРИЙН ПАЛАС"  "Три звезди" м."Стара Рибарица"  Рибарица
6 Хотел "ЗДРАВЕЦ" "Две звезди" гр.Тетевен, ул."Петрахиля"№29 Тетевен
7 Туристическа спалня "КОЗНИЦА" "Един Еделвайс" гр.Тетевен Тетевен
8 ПС на ХТМУ-вх. №осспт-05-35-2 от 13.02.2014 "Една звезда" ул."Георги Бенковски"№108 А Рибарица

МАРШРУТНО     РАЗПИСАНИЕ

ОСНОВНА   ГРАДСКА   ЛИНИЯ  ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

изпълнява се целогодишно

І-ва градска   -   понеделник – петък

по

ред

 

МАРШРУТ

 

Автобусни   спирки

часове
тръгва пристига

1.

Пеновото – Вежница

бл.”Сандански”, Тексимбанк, Общинска админ.,

ДСК, “Балканмес”, “ВИТ Автотранспорт”,

“Четпром”, “Дебриплат”, Метален цех,

“Елпром”, Чернив.мост, “Моновци”,

 кв.Полатен 1,...2, 3..., “Вежница

6.00 6.25
2. Скрибътна – Вежница   7.20 7.45
3. Пеновото –   Вежница   8.20 8.45
4. Пеновото –   Четпром   9.20 9.45
5. Скрибътна – Вежница 12.30 13.00
6. Пеновото –   Вежница 14.20 14.40
7. Скрибътна – Вежница   16.15 16.40
8. Скрибътна – Вежница   17.10 17.45
9. Пеновото –   Вежница   18.00 18.20
10. Скрибътна – Вежница   19.00 19.30
11. Пеновото –   гараж   19.50 20.10
 
1. Четпром – Пеновото   5.50 6.00

2.

Вежница – Скрибътна

кв.Полатен 1,...2, 3..., “Моновци”, Чернив.мост,

“Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”,

“ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, Общинска админ., Тексимбанк, бл.”Сандански”,

Пеновото, Топлика, Пладнището, Скрибътна

6.45

7.10

3. Вежница - Пеновото   8.00 8.20
4. Вежница – Пеновото   9.00 9.20
5. Четпром – Скрибътна   12.10 12.30
6. Вежница – Пеновото   14.00 14.20
7. Вежница – гараж     14.40    15.00
8. Четпром – Скрибътна   16.00 16.10
9. Вежница – Скрибътна   16.40 17.10
10. Вежница – Пеновото   17.45 18.00
11. Вежница – Скрибътна   18.20 18.50
12. Вежница – Пеновото   19.30 19.50
         

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     

ІІ-ра градска   -   понеделник – петък

по

ред

 

МАРШРУТ

 

Автобусни   спирки

часове
тръгва пристига
1. Пеновото – Вежница 7.00 7.20
2. Пеновото – Четпром   7.50 8.10
3. Пеновото – Вежница   11.30 11.50
4. Пеновото – Вежница   12.40 13.00
5. Пеновото – Четпром   13.20 13.40
6. Пеновото – Елпром   16.25 16.35
7. Пеновото – Четпром   17.00 17.20
 
1. Четпром – Пеновото   6.50 7.00
2. Вежница – Пеновото   7.30 7.50
3. Четпром – Пеновото   11.20 11.30
4. Вежница – Пеновото   12.00 12.20
5. Вежница – Пеновото   13.00 13.20
6. Четпром – Пеновото   16.00 16.20
7. Елпром - Пеновото 16.45 17.00
         

І-ва  и  ІІ-ра  градска   -   събота и неделя

по

ред

 

МАРШРУТ

 

Автобусни   спирки

часове
тръгва пристига
1. Скрибътна – Вежница 7.30 7.55
2. Скрибътна – Вежница   9.00 9.25
3. Пеновото – Четпром   10.00 10.15
4. Пеновото – Вежница   12.00 12.25
5. Пеновото - Четпром   13.25 13.40
6. Скрибътна - Вежница   16.30 17.00
7. Скрибътна – Вежница   17.30 18.00
8. Пеновото - гараж   18.50 19.00
 
1. Четпром – Скрибътна   7.15 7.30
2. Вежница – Скрибътна   8.30 8.55
3. Вежница – Пеновото   9.30 9.50
4. Четпром – Пеновото   11.50 12.00
5. Вежница - Пеновото   13.00 13.25
6. Четпром – Скрибътна   16.00 16.30
7. Вежница - Скрибътна   17.00 17.30
8. Вежница – Пеновото   18.30 18.50
         

        

      Изпълнител по договор:       „НА-ТО“ ООД - гр. Тетевен,    тел.: 0878565175

Тетевен – Ахтопол  -  Тетевен

  1.  От Тетевен :  5.30 ч. -  понеделник, сряда, петък     –  01.VІ – 01.ІХ
  2.  От Ахтопол :9.15 ч. -  вторник, четвъртък, неделя –  01.VІ – 01.ІХ

                                                “РАР-Валенсия” ЕООД  -  0888725036

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню