Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

7232 times

Обява за обществеността от Маргарит Иванов вижте тук.

Обява за обществеността от Аделина Ибришимова вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение- Елайза ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Марин Николов вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр.София  вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр. София вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Глогово - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Черджето - ВиК Ловеч - Градежница", община Тетевен вижте тук.


Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "Л 35", гр. Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Кайнака - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ 1 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово" и "КИ 2 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Павел Михайлов вижте тук.

Обява за обществеността от Никола Николов вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от "КИ Конски дол - Мис Петра - Тетевен" вижте тук.

Обява за обществеността от Иво Каравелов вижте тук.

Обява за обществеността от Брента ЕООД вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от "КОСТОВ МЕГА МЕТАЛС"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Триумф Консулт" ЕООД вижте тук.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ "МИЛМАР 2012"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от спа хотел Планината вижте тук.

Обява за обществеността от Реалити терм ЕООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Петър Цачев Шойков вижте тук.

Oбява за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен - подпорна стена в с. Дивчовото вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“, на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч", с възложител „КАНКАС“ ООД вижте тук.

Обява за обществеността от Даниела Глогова вижте тук.

         Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС вижте тук.

Обява за обществеността от Хидрострой България ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Вита 02 ЕООД вижте тук.

Oбява за обществеността от Община Тетевен вижте тук

Обява за обществеността от ЧЕЗ Разпределение България АД вижте тук.

Обява за обществеността от Елена Радева Иванова вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Млаката - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен" вижте тук.
Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Сливака - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен" вижте тук.
Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Пали лула - ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен"вижте тук.

 

 

Обява за обществеността от Мобилтел ЕАД вижте тук.

Съобщение - СОЗ  - Голям извор вижте тук.

Обява за обществеността от Симеон Симеонов вижте тук.

Обява за обществеността от Милмар 2012 ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Даниел Гатев вижте тук.

Обява за обществеността от Компютеон ЕООД с. Рибарица вижте тук.

Обява за обществеността от ЕТ "Фанди - Фани Альошева" вижте тук
Обява за обществеността от Румен Манев Устинов вижте тук.

Обява за обществеността от Булсатком вижте тук.

Обява за обществеността от ТОПЕКС ООД вижте тук.

Обява за обществеността от Асен Емилов Атанасов вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Обособяване на ваканционно селище, чрез разполагане на кемпери (каравани), палатки и изграждане на бунгала и крайпътни обекти (рецепция, басейн, съблекалня, ресторант, складове и т.н.) свързани с обслужването на ваканционно селище в УПИ X-055163 идентичен на ПИ с идентификатор № 72343.55.163, м. Атанашкото по КККР на землището на гр. Тетевен“, с възложител „ОМЕГА ИНТЪРКЛИНЪР“ АД, гр. София, представлявано от Павел Бараков - вижте тук.

Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Николай Николов и Росен Симеонов вижте тук.

Съобшение по чл. 6 ал. 10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на месокомбинат“ в поземлен имот с идентификатор 17419.13.5, местност „Зольовото“ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Градежница, област Ловеч, с възложител Теменужка Илиева Асенова вижте тук.

Обява за обществеността от Скорпион 7 ООД вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост  за инвестиционно предложение: Технически проект за обект АМ "Хемус" - Етап 1 вижте тук.

Уведомление за инвестиционно предложение за строеж и модернизиране на Филиал за спешна медицинска помощ - гр. Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Канкас ООД вижте тук. 

Обява за обществеността 1 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук 

Обява за обществеността 2 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук

Обява за обществеността 3 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню