Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

4584 times

  Обява за обществеността от Гайтех вижте тук

Обява за обшествеността от Топекс вижте тук.

 Обява за обществеността от Димчо Димитров вижте тук.

Обяви за обществеността от Ета Желева вижте тук

 Обява за обществеността от Альоша Альошев вижте тук.

 Обява за обществеността от Гергина Илиева вижте тук.

Обява за обществеността от Гергина Илиева вижте тук.

Обява за обществеността от Асан Сюлейманов вижте тук.

Обява за обществеността от ЧЕЗ Разпределение вижте тук.

Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Мобилтел ЕАД вижте тук. 

 

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на ремонтна работилница" вижте тук.  и  Обява до заинтересованите лица и общественост от „ЧЕЗ Разпределение България” АД вижте тук.

Съобщение  на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  вижте тук.

 

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ водовземане за аквакултури местност Гугуновото

 

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ питейно-битово водоснабдяване Полатен

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ питейно-битово водоснабдяване Голям извор

Съобщение по чл. 62 а, ал 1 от ЗВ  - КИ Сливака, ПолатенСъобщение по чл. 62 а, ал 1 от ЗВ  - КИ Пали лула, Полатен

 

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню