Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

5260 times

Обява за обществеността 1 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук 

Обява за обществеността 2 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук

Обява за обществеността 3 от "Мобилтел" ЕАД вижте тук

Обява за обществеността от Михаил Маринов и Трендафил Петков вижте тук.

 Обява за обществеността от Юлия Тенева вижте тук.

Обява за обществеността от Альоша Альошев вижте тук.

 Обява за обществеността от Гергина Илиева вижте тук.

Обява за обществеността от Гергина Илиева вижте тук.

Обява за обществеността от Асан Сюлейманов вижте тук.

Обява за обществеността от ЧЕЗ Разпределение вижте тук.

Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Мобилтел ЕАД вижте тук. 

 Съобщение за ОВОС от Теменужка Асвнова вижте тук.

Съобщение за обществеността от Георги Радев вижте тук.

Обява за обществеността от Андрей Альошев вижте тук.

 Обява за обществеността от Сидер Асенов Сидеов и Сълзица Сидерова вижте тук.

Обява за обществеността от Омега интерклинър АД вижте тук.

Съобщение  на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на вилна сграда, на основно ниско, свободно разположено застрояване - местоположение: с. Гложене, в участъка между о.т. 285, о.т. 237, о.т. 238, о.т. 239, о.т. 240, о.т. 241, о.т. 242, о.т. 243, о.т. 244, о.т. 245, о.т. 182, о.т. 181 и о.т. 180, до УПИ V-760, кв. 43, по ПУП-ПР на вилна зона „Руновица“, с. Гложене, община Тетевен", с възложител „ЧЕЗ Разпределение“ АД вижте тук.

 

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ водовземане за аквакултури местност Гугуновото

 

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ питейно-битово водоснабдяване Полатен

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ питейно-битово водоснабдяване Голям извор

Съобщение по чл. 62 а, ал 1 от ЗВ  - КИ Сливака, ПолатенСъобщение по чл. 62 а, ал 1 от ЗВ  - КИ Пали лула, Полатен

 

Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню