Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

4089 times

1. Обява за обществеността от Драгомир Найденов вижте тук.

2. Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

3. Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

4. Обява за обществеността от Ивайло Алдинов Русинов вижте тук.

5. Обява за обществеността от Илко Анджеров вижте тук.

6. Обява за обществеността от Адрияна Асенова тук.

7. Обява за обществеността от Красимир Ангелов Костадинов вижте тук.

8. Обява за обществеността  от Христо Колев вижте тук.

9. Обява за обществеността от Теодора Лазарова вижте тук.

10. Обява за обществеността от ДД ООД вижте тук.

11. Обява за обществеността от Барселона инвест вижте тук.

 12. Обява за обществеността от Асен Манев инвест вижте тук

13. Обява за обществеността от ДД ООД вижте тук.

14. Обява за Обществеността от Русан Атанасов вижте тук.

15. Обява за обществеността от Гив Газ ООД вижте тук.

16. Обява за обществеността от Добромир Пенков вижте тук.

17. Обява за обществеността от Анелия Шибилева вижте тук.

18. Обява за обществеността от Илия Илиев вижте тук.

19. Обява за обществеността от Еко Балкан Проперти вижте тук.

20. Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

21. Обява за обществеността от Еко балкан пропъртис вижте тук.

22. Обява за обществеността от Милвена ООД вижте тук.

23. Съобщение съгл. чл 62 а, ал. 1 от Закона за водите /м. Върбака/ вижте тук.

24. Съобщение от Басейнова дирекция вижте тук.

25. Съощение за обществеността от бл. Обединение вижте тук

25. Съобщение за обществеността от бл. 144, вх. Е и Ж вижте тук.

26. Обява за обществеността от Община Тетевен вижте тук.

27. Обява за обществеността от  бл. 144, №10 вижте тук.

28. Обява за обществеността от бл Сава Младенов вижте тук.

29. Обява за обществеността от Гайтех вижте тук

30. Обява за обшествеността от Топекс вижте тук.

31. Обява за обществеността от Димчо Димитров вижте тук.

32. Обяви за обществеността от Ета Желева вижте тук

Съобщение за провеждане на консултации за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 вижте тук.


Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 тук.
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню