Околна среда

- Заповед за границите на районите обхванати в организирано сметосъбиране, сметоизвозване и извозване на битови отпадъци за 2022 г. вижте тук.

Заповед за границите на районите обхванати в организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци за 2021 г. вижте тук

- Заповед за границите на районите обхванати в организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци за 2020 г. - вижте тук.

Заповед за границите на районите обхванати в организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци за 2019 г. - вижте тук.

- Заповед за границите на районите обхванати в организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г. - вижте тук.

- График за сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Тетевен - вижте тук.

Покана за обществено обсъждане на ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г. - вижте тук.; Раздел „Лечебни растения“ - Вижте тук.

Rate this item
(0 votes)
More in this category: ОБЯВА »

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню