1. Решение №999/29.06.2023 г. на Общински съвет - Тетевен / публикувано във в. Държавен вестник, бр.65/28.07.2023г. относно публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение вижте тук

2. Обявление на  основание чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, съгласно чл.31, ал. 3 от ЗПСК и Решениe  №999/29.06.2023 г. на ОбС Тетевен (обн. ДВ, бр. 65/28.07.2023 г.), относно публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение вижте тук.

3. Уведомление за удължаване на срокове, съгласно Решение №999/29.06.2023г. на ОбС/ публикувано в ДВ, бр.65/28.07.2023 г. - вижте тук.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ТЕТЕВЕН ЗА МАНДАТ 2024 – 2027 ГОДИНА вижте тук.

 

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню