Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане    на незаконно придобитото имущество

Дата Вид на декларацията            Име, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1. 12.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Мария Стойчева Общински съвет - Тетевен Председател на Общински Тетевен
2. 18.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Исай Данг Село Български Извор Кмет на кметство
3. 18.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 2

Виж тук

Исай Данг Село Български Извор Кмет на кметство
4. 20.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 2

Виж тук

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
5. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Асен Асенов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
6. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Цецка Петкова Общински съвет - Тетевен Общински съветник
7. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Иван Цветков Общински съвет - Тетевен Общински съветник
8. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Христомир Маринов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
9. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Виолета Ивайлова Общински съвет - Тетевен Общински съветник
10. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Красимир Красимиров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
11. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Тихомир Лазаров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
12. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Николай Павлов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
13. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Радослав Христов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
14. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Емил Максимов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
15. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Иван Цветанов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
16. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Атанас Орлинов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
17. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Драгомир Димитров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
18. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Игнат Иванов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
19. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Иван Цачев Общински съвет - Тетевен Общински съветник
20. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Цветелина Врабевска Общински съвет - Тетевен Общински съветник
21. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
22. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
23. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
24. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
25. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Илиян Маринов Село Голям Извор     Кмет на кметство
26. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Андриян Маринов Село аГалата Кмет на кметство
27. 27.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Свилен Русинов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
28. 29.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Виж тук

Бисер Габровски Село аГлогово Кмет на кметство
28. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Данчо Маринов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
30. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Калин Ивов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
31. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Младен Младенов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
32. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Мадлена Бояджиева Община Тетевен Кмет на община Тетевен
33. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
34. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
35. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1Виж тук Илиян Маринов Село Голям Извор Кмет на кметство
36. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
37. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Бисер Габровски Село аГлогово Кмет на кметство
38. 20.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Виж тук

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство

 

 

 

 

 

 

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ №/Дата Вид на декларацията

Име,Фамилия

Месторабота

Длъжност

1. 21.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Милчо Милчев Село Гложене Кмет на кметство
2. 29.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
3. 29.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
4. 30.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
5. 31.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Андриан Маринов Село Галата Кмет на кметство
6. 01.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Радослав Маринов Село Васильово Кмет на кметство
7. 04.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Стоян Стоянов Село Дивчовото Кмет на кметство
8. 06.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Свилен Чернин Село Градежница Кмет на кметство
9. 07.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Сергей Манев Село Бабинци Кмет на кметство
10. 07.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
11. 08.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Севин Иванов Село Български извор Кмет на кметство

 

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  на кметовете  на кметства в Община Тетевен – част  II

Име,Фамилия

Кметство

Декларация

1. Милчо Милчев Село Гложене чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
2. Цветослава Христова Село Черни Вит чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
3. Илиян Маринов Село Голям извор чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
4. Пенка Ганева Село Рибарица чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
5. Андриан Маринов Село Галата чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
6. Радослав Маринов Село Васильово чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
7. Стоян Стоянов Село Дивчовото чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
8. Свилен Чернин Село Градежница чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
9. Сергей Манев Село Бабинци чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
10. Бисер Габровски Село Глогово чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
11. Севин Иванов Село Български извор чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II

 

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от 2019 – 2023 г.

Дата Вид на декларацията            Име, Фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1. 12.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Мария Стойчева Общински съвет - Тетевен Председател на Общински Тетевен
2. 15.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 1 Севин Иванов   Село Български извор Кмет на кметство Декларацията се подава при освобождаване от длъжността
3. 18.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Исай Чунг Данг     Село Български извор Кмет на кметство
4. 18.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 1 Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
5. 18.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 2 Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
6. 19.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 1 Милчо Милчев Село Гложене Кмет на кметство Декларацията се подава при освобождаване от длъжността
7. 20.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
8. 20.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 1 Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
9. 20.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част 2 Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
10. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Асен Асенов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
11. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Цецка Петкова Общински съвет - Тетевен Общински съветник
12. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Цветков Общински съвет - Тетевен Общински съветник
13. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Христомир Маринов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
14. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Виолета Ивайлова Общински съвет - Тетевен Общински съветник
15. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимир Красимиров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
16. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Тихомир Лазаров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
17. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Павлов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
18. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Радослав Христов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
19. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Емил Максимов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
20. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Цветанов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
21. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Атанас Орлинов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
22. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Драгомир Димитров Общински съвет - Тетевен Общински съветник
23. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Игнат Иванов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
24. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Цачев Общински съвет - Тетевен Общински съветник
25. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Врабевска Общински съвет - Тетевен Общински съветник
26. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
27. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
28. 26.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
29. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
30. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
31. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
32. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство

33. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
34. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
35. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
36. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
37. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Илиян Маринов Село Голям извор     Кмет на кметство
38. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
39. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
40. 26.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
41. 27.11.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Свилен Русинов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
42. 29.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 2

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство

43. 29.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
44. 29.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Свилен Чернин Село Градежница Кмет на кметство Декларацията се подава при освобождаване от длъжността
45. 29.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
46. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Данчо Маринов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
47. 05.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Калин Ивов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
48. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Младен Младенов Общински съвет - Тетевен Общински съветник
49. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Мадлена Бояджиева Община Тетевен Кмет на община Тетевен
50. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
51. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
52. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
53. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
54. 05.12.2019 г. По чл. 35, ал. 1, т. 1 Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
55. 03.01.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Стоян Стоянов Село Дивчовото Кмет на кметство Декларацията се подава при освобождаване от длъжността
56. 03.01.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Сергей Манев Село Бабинци Кмет на кметство
57. 08.01.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Радослав Маринов Село Васильово Кмет на кметство
58. 31.03.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Анелия Малакова Общински съвет - Тетевен Общински съветник
59. 12.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
60. 12.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
61. 13.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
62. 14.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
63. 14.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
64. 14.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
65. 15.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
66. 25.05.2020 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
67. 13.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
68. 16.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
69. 19.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
70. 20.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
71. 22.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
72. 26.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
73. 28.04.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
74. 05.05.2021 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
75. 14.04.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
76. 04.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
77. 04.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
78. 05.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
79. 05.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
80. 05.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
81. 10.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
82. 12.05.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
83. 01.12.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Галилеев Град Тетевен Общински съветник
84. 24.04.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Исай Чунг Данг Село Български извор Кмет на кметство
85. 27.04.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
86. 27.04.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
87. 04.05.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
88. 05.05.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Красимир Николов Село Гложене Кмет на кметство
89. 11.05.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Андриян Маринов Село Галата Кмет на кметство
90. 12.05.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Митко Русинов Село Градежница Кмет на кметство
91. 12.05.2023 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

Част 1

Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню