Съобщения и обяви

1875 times

Заповед №376/16.06.2020 год. и списъци със свободни имоти - общинска собственост по землища, за провеждане на тръжна процедура по реда на ч.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ 

Малка_Желязна
Български_извор
Голям_извор
Галата
Глогово
Гложене
Дивчовото
Черни_Вит
Бабинци
Градежница
Рибарица
Васильово
Тетевен

 

 

 

 

 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади, съставен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

 

 

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 год.

 

 

Заповед №642/08.10.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год.

 

 


Заповед №481/12.08.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год.

 

Заповед №427/10.07.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 год. вижте тук.

 

 Заповед №338/29.05.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – общинска собственост  вижте тук.

 

 Протокол от работата на комисията от 30.04.19 г.  във връзка с постъпило заявление от Пиер Лалев вижте тук.

 

Заповед №246 от 3.5.2019 год. за забрана на паша вижте тук.

 

Наредба №13.26.08.2016 год. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности - в помощ на земеделските стопани на територията на гр. Тетевен вижте тук.

Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ вижте тук.

 

Заповед №207/12.04.2019год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване вижте тук.

Приложение  със списък на имотите  вижте тук.

 

Заповед №197/08.04.2019 год. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване вижте тук.

Решение №1027 от 28.02.2019 г. на ОбС - Тетевен 

Списъци по землища на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 год

Съобщение относно Предоставяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

Last modified on Сряда, 17 Юни 2020 11:03
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню