Документи и програми

1729 times

1. Заповед №119 от 12.03.2019 г. вижте тук.

 

2. Заповед №69 от 03.02.2016 г. вижте тук.

 

3 .
ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2020 г.  вижте   тук.                    

Приложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АКТУАЛИЗИРАНА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСНИ ЦЕНИ НА КВ. М ПЛОЩ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН С РАЗМЕРА НА ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНИЯ ОТ НСИ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2018 Г. - 2.8%, НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №119/12.03.2019 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ №1024/28.02.2019 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕТЕВЕН

 

Годишен план за паша

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Тетевен за стоп. 2019/2020 год., приети с Решение №1027/28.02.209 год. на Общински съвет гр. Тетевен. 

 

Last modified on Петък, 21 Февруари 2020 06:17
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню