Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС № 405

Посещения: 1981

Вижте тук.