ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

18.11.2022 година /ПЕТЪК/


1. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване – 08:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов
2. Христомир Лазаров Маринов

2. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги – 09:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Русинов Ивов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Анелия Симова Малакова
2. Атанас Маринов Орлинов
3. Инж. Емил Асенов Максимов
4. Иван Радославов Цветанов

3. Комисия по здравеопазване и социална политика – 09:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев
ЧЛЕНОВЕ: 1. Драгомир Иванов Димитров
2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска
3. Свилен Алдинов Русинов
4. Калин Русинов Ивов

4. Комисия по общинска собственост и фирмена политика – 10:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска
2. Христомир Лазаров Маринов
3. Виолета Атанасова Ивайлова
4. Радослав Михайлов Христов

5. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика - 10:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Радослав Михайлов Христов
2. Драгомир Иванов Димитров
3. Цецка Димитрова Петкова
4. Виолета Атанасова Ивайлова


6. Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 11:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска
2. Игнат Миленов Иванов
3. Атанас Маринов Орлинов
4. Тихомир Койчев Лазаров


7. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – 11:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Свилен Алдинов Русинов
2. Иван Романов Цветков
3. Младен Сергеев Младенов
4. Асен Манев Асенов
5. Д-р Иван Цачев Цачев
6. Игнат Миленов Иванов

8. Комисия по екология, гори и земеделие – 12:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Младен Сергеев Младенов
2. Д-р Иван Цачев Цачев
3. Николай Петров Павлов
4. Тихомир Койчев Лазаров

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню