ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

13.12.2021 година /ПОНЕДЕЛНИК/

1. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване - 09:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

                   ЧЛЕНОВЕ:       1. Данчо Иванов Маринов

                                               2. Христомир Лазаров Маринов

2. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги – 09:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Русинов Ивов

                   ЧЛЕНОВЕ:       1. Анелия Симова Малакова

                                               2. Атанас Маринов Орлинов

                                               3. Инж. Емил Асенов Максимов

                                               4. Иван Радославов Цветанов

3. Комисия по здравеопазване и социална политика – 09:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Драгомир Иванов Димитров

                       2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                       3. Свилен Алдинов Русинов

                       4. Калин Русинов Ивов

4.Комисия по общинска собственост и фирмена политика – 10:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                             2. Христомир Лазаров Маринов

                                             3. Виолета Атанасова Ивайлова

                                             4. Радослав Михайлов Христов

5.Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 11:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                             2. Игнат Миленов Иванов

                                             3. Атанас Маринов Орлинов

                                              4. Тихомир Койчев Лазаров

6. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика - 11:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Радослав Михайлов Христов

                                             2. Драгомир Иванов Димитров

                                             3. Цецка Димитрова Петкова

                                             4. Виолета Атанасова Ивайлова

7. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – 12:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Свилен Алдинов Русинов

                                             2. Иван Романов Цветков

                                            3. Младен Сергеев Младенов

                                             4. Асен Манев Асенов

                                             5. Д-р Иван Цачев Цачев

                                             6. Игнат Миленов Иванов

17.12.2021 Г. /ПЕТЪК/

8. Комисия по екология, гори и земеделие – 13:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Младен Сергеев Младенов

                                             2. Д-р Иван Цачев Цачев

                                             3. Николай Петров Павлов

                                             4. Тихомир Койчев Лазаров

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню