ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

19.11.2021 година /ПЕТЪК/

1. Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване - 08:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

                   ЧЛЕНОВЕ:       1. Данчо Иванов Маринов

                                               2. Христомир Лазаров Маринов

2. Комисия по здравеопазване и социална политика – 09:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Драгомир Иванов Димитров

                       2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                       3. Свилен Алдинов Русинов

                        4. Калин Русинов Ивов

3. Комисия по общинска собственост и фирмена политика – 10:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                             2. Христомир Лазаров Маринов

                                             3. Виолета Атанасова Ивайлова

                                             4. Радослав Михайлов Христов

4. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика - 11:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Радослав Михайлов Христов

                                             2. Драгомир Иванов Димитров

                                            3. Цецка Димитрова Петкова

                                             4. Виолета Атанасова Ивайлова

5. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – 12:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Свилен Алдинов Русинов

                                             2. Иван Романов Цветков

                                             3. Младен Сергеев Младенов

                                             4. Асен Манев Асенов

                                             5. Д-р Иван Цачев Цачев

                                             6. Игнат Миленов Иванов

6. Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение решенията на ОбС Тетевен – 12:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                             2. Игнат Миленов Иванов

                                            3. Атанас Маринов Орлинов

                                             4. Тихомир Койчев Лазаров

7. Комисия по екология, гори и земеделие – 13:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Младен Сергеев Младенов

                                             2. Д-р Иван Цачев Цачев

                                             3. Николай Петров Павлов

                                             4. Тихомир Койчев Лазаров

25.11.2021 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/

1. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги – 13:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калин Русинов Ивов

                   ЧЛЕНОВЕ:       1. Анелия Симова Малакова

                                               2. Атанас Маринов Орлинов

                                               3. Инж. Емил Асенов Максимов

                                               4. Иван Радославов Цветанов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню