ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕТЕВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 1, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

02.04.2021 година /ПЕТЪК/

1.Комисия по общинска собственост и фирмена политика – 09:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ:       1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                             2. Христомир Лазаров Маринов

                                             3. Виолета Атанасова Ивайлова

                                             4. Радослав Михайлов Христов

2. Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика - 09:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

                 ЧЛЕНОВЕ:      1. Радослав Михайлов Христов

                                             2. Драгомир Иванов Димитров

                                             3. Цецка Димитрова Петкова

                                             4. Виолета Атанасова Ивайлова

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню