Общинска фондация “Тома Васильов” обявява конкурс за 10 ученици и 5 студенти – стипендианти за учебната/семестриалната 2020/2021 година

Общинска фондация “Тома Васильов” обявява конкурс за 10 ученици и 5 студенти – стипендианти за учебната/семестриалната 2020/2021 година.

Стипендията за ученик е в размер на 100 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 година.

Критерии за участие:

  • ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Община   Тетевен, с постоянен адрес в община Тетевен;
  • студенти от община Тетевен, редовно обучение във ВУЗ в България;
  • годишен успех над 5.50 от предходна учебна/семестриална година;
  • класиране от участия в международни, национални и областни състезания, олимпиади и конкурси.

Срок за подаване на документи: от 01.10.2020 г. до 21.10.2020 година в стая № 213 на Община – Тетевен, етаж ІІ-ри.

Необходими документи:

1. Заявление със свободен текст - заявлението на учениците следва да бъде подписано от родител или настойник.

2. Доказателства за изпълнение на критериите за участие, както и представяне на удостоверение за годишен успех от предходната учебна/семестриална година.

3. Доказателства за изпълнение на критерия за участие и класиране в състезания, олимпиади и конкурси на международно, национално, областно и общинско ниво.

4. Педагогическа характеристика на ученика от учебното заведение.

5. Кандидатите е необходимо да представят творческа работа - есе или презентация на тема „Каузата, за която бих дарил“.

   Подробности по конкурса в стая № 213 на Община Тетевен или на телефон 0678/5 22 00, вътрешен 225.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню