График за прием на граждани по населени места през 2020 година

На основание чл. 14, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 година

О П Р Е Д Е Л Я М:

График за прием на граждани по населени места през 2020 година, както следва:

С. Градежница         - 21.02.2020 г. от 10.30 часа

С. Дивчово               - 10.03.2020 г. от 10.30 часа

С. Малка Желязна   - 11.03.2020 г. от 10.30 часа

С. Български извор - 09.04.2020 г. от 10.30 часа

С. Васильово           - 10.04.2020 г. от 10.30 часа

С. Гложене                 - 07.05.2020 г. от 10.30 часа

С. Бабинци                 - 08.05.2020 г. от 10.30 часа

С. Рибарица               - 11.06.2020 г. от 10.30 часа

С. Голям извор         - 12.06.2020 г. от 10.30 часа

С. Галата                     - 02.07.2020 г. от 10.30 часа

С. Глогово                 - 03.07.2020 г. от 10.30 часа

С. Черни Вит              - 04.09.2020 г. от 10.30 часа

 

 

 

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет

Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню