ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, СТАЯ 214

17.01.2020 година /ПЕТЪК/

1.Комисия по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС, в състав от 5 члена – 13:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                         2.Атанас Маринов Орлинов

                                         3. Тихомир Койчев Лазаров

                                         4. Игнат Миленов Иванов

2.Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика, в състав от 5 члена- 13:30 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Радослав Михайлов Христов

               2.Драгомир Иванов Димитров

               3. Цецка Димитрова Петкова

               4. Виолета Атанасова Ивайлова

3.Комисия по образование, култура, младежта и спорта, в състав от 7 члена – 14:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Свилен Алдинов Русинов

                                       2.Иван Романов Цветков

                                       3. Младен Сергеев Младенов

                                       4. Асен Манев Асенов

                                       5. Д-р Иван Цачев Цачев

                                       6. Игнат Миленов Иванов

4.Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена – 15:00 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Ивайлова

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Младен Сергеев Младенов

                                       2.Д-р Иван Цачев Цачев

                                       3. Николай Петров Павлов

                                        4. Тихомир Койчев Лазаров

5.Комисия по здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена15:30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Иван Цачев Цачев

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Драгомир Иванов Димитров

               2.Д-р Цветелина Маринова Врабевска

               3. Свилен Алдинов Русинов

               4. Калин Русинов Ивов

6.Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав от 5 члена – 16:00 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Огнянов Красимиров

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Емил Асенов Максимов

                 2.Иван Радославов Цветанов

                 3. Атанас Маринов Орлинов

                 4. Калин Русинов Ивов

  1. 7.Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване, в състав от 3 члена- 16:30 часа

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Радославов Цветанов

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Данчо Иванов Маринов

                                           2.Христомир Лазаров Маринов

20.01.2020 година /ПОНЕДЕЛНИК/

  1. 8.Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5     члена – 13: 30 часа

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Емил Асенов Максимов

                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                2.Христомир Лазаров Маринов

               3. Виолета Атанасова Ивайлова

               4. Радослав Михайлов Христов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню