Проект за дневен ред за ПЕТДЕСЕТ и СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 16.10.2019 година /сряда/ в залата на Община Тетевен, от 11:00 часа

1. Предложение за изменение в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител:Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г
2. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който през 2019 г. ще се предостави на НЧ „Развитие 1931г.“ село Рибарица, НЧ „Светлина 1952г.“ – село Галата и НЧ „Развитие 1960 г.“ село Бабинци за отоплителен сезон 2019/2020 г.
Вносител: Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г
3. Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски- Заместник Кмет на Община Тетевен със Заповед № 593/19.09.2019г.
4. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Цветелина Врабевска – Председател комисия

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню