Община Тетевен, в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“, организира Среща със завършващите висши учебни заведения млади хора от общината и местни работодатели. Тя се състоя на 18 юни 2018г. в залата на Общински съвет гр.Тетевен.

На срещата присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен, Цветелина Стоянова – Секретар на община Тетевен, Валентина Николаева – Директор Дирекция ,,Специализирана администрация“, Христо Христов – Директор Дирекция ,,Бюро по труда“, работодатели от различни сфери, младежи.

Присъстващите младежи споделиха за намеренията си за професионална и личностна реализация. Те обмениха информация за възможностите, които трудовия пазар на територията на общината може да им предостави. Беше обявено, че в Дирекция ,,Бюро по труда“ има заявени свободни работни места, подходящи за част от присъстващите, завършили висше учебно заведение. Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева изказа становище, че Общината трябва да продължи да работи за задържане на младите специалисти като необходим трудов ресурс в различни сфери на икономиката на общината.

,,Целта на срещата е да бъде с някакъв реален резултат. Първо – да запазим младите хора на Тетевен да останат и да се развиват тук. Второ – да помогнем на бизнеса по някакъв начин в този момент, в който знам, че има нужда от квалифицирана работна ръка“ – каза д-р Мадлена Бояджиева, като благодари на присъстващите на срещата.

На 18 юни 2018 г. по път III – 358 Тетевен – Гложене се свлече голямо количество земна маса, поради поройните дъждове. Пътят беше наводнен, което доведе до временно ограничаване на движението.

От община Тетевен беше изпратена строителна техника за разчистване на падналата скална маса. Движението в отсечката беше възстановено в най - кратък срок, благодарение на бързата организация и мобилизирането на подходяща техника. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, благодари на всички фирми и частни лица, които се отзоваха с техника и помогнаха за своевременното преодоляване на проблема.

На 18 юни 2018 г. в Общинска администрация, гр. Тетевен, се проведе работна среща между ръководството на Община Тетевен, Председателския съвет към ОбС – Тетевен и представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч. Срещата е по искане на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен. Поводът е извършвания ремонт от ,,ВиК“ АД – Ловеч на напорен водоем ,,Костина“, с. Рибарица и проблемите с водоснабдяването на града.

На срещата присъстваха: д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен, Борис Врабевски – Зам.-кмет, Тони Стоев – Зам.-кмет, Свилен Русинов – Зам.-кмет, Мария Стойчева – Председател на ОбС и председателите на Постоянни комисии към ОбС – Тетевен – Атанас Орлинов, Ванко Иванов, д-р Цветелина Врабевска.

Представители на ,,ВиК“ АД – Ловеч бяха инж. Иглика Игнатова – Главен инженер и инж. Валя Боева – ръководител Производствено поделение – Тетевен. В срещата участва и Йонка Николова – представител на РЗИ, Ловеч.

Кметът на общината д-р Бояджиева откри срещата, като поясни, че тя е поискана спешно по повод извършвания в момента от ,,ВиК“ АД Ловеч ремонт на напорен водоем ,,Костина“ и наложения по този повод режим на водоподаването в Тетевен. Целта е да се даде яснота на населението за извършваните ремонтни дейности, тяхната продължителност, да се предприемат мерки за осигуряване на водоподаване към всички зони в града в часовете извън обявения режим, както и да се осигурят с питейна вода всички детски и социални заведения и заведения за обществено хранене в общината. Д-р Бояджиева акцентира върху някои пропуски от страна на ВиК при плануването и реализацията на този ремонт. Тя постави следните въпроси:

  • Защо този ремонт не е започнал през април или май, а точно в летния туристически сезон, когато е най – активната работа на хотелиери и ресторантьори?,
  • Защо общината и кметът не са били навременно информирани за предстоящия ремонт, за рисковете от спиране на водоподаването и за необходимостта от продължителен воден режим?
  • Защо не е направено навременно информиране на гражданите за ремонта и неговата продължителност?

Тя съобщи, че има зони в града, където от самото начало на ремонта /11 юни/ няма вода независимо от режима и запита представителите на ВиК означава ли това, че тези домакинства няма да имат вода до 5 юли 2018 г., когато е обявен крайният срок на ремонта. Мнението на общинското ръководство е, че при такива дълги ремонти следва общината и гражданите да бъдат уведомени поне 1 месец предварително, да се направи предварителна организация и точна схема за осигуряване на водоподаване и снабдяване с питейна вода. Сега нещата се случват на парче и ден за ден. На 11 юни от инж. Боева се подава съобщение за спиране на водата за един ден и така няколко последователни дни. Едва на 15 юни, след разговор с кмета, е дадено съобщение за крайните срокове на ремонта – 05.07.2018 г.

,,Пред гражданите трябва да сме искрени и ясни. Те щяха да разберат, ако мотивирано и навреме ВиК бяха поднесли информацията и бяха обезпечили периода на ремонта с мерки за осигуряване на питейна вода в определени часове за всички жители на града. Това не би довело такива сътресения“ – каза д-р Мадлена Бояджиева.

Тя поиска по време на срещата от ,,ВиК“ АД Ловеч три основни неща:

  • ремонтът на резервоара да приключи предсрочно - поне с една седмица,
  • да се осигури вода за зоните, до които не се качва вода в часовете с водоподаване
  • да бъдат набавени водоноски в най-проблемните зони на града.

Инж. Иглика Игнатова каза, че резервоарът ,,Костина“ е важен за цялото водоподаване към града и населените места, които се снабдяват от него. Констатирани са сериозни течове, които през годините са водели до въвеждане на режим на водата. ,,ВиК“ АД Ловеч има сключен договор с фирма, която извършва ремонта. В момента се работи с 50% капацитет на резервоара, без него не може да се осъществи нормално водоподаване. Тя уточни, че през зимата ремонтът няма как да се извършва поради технологични изисквания на процеса и необходимост на съхнене на строителни работи. Инж. Игнатова обясни, че допълнително от дъждовете става замътване на самия водоизточник поради което водата се спира, тъй като не може да се подава вода с влошени питейни качества. Това спиране и пускане на водата е довело до непредвидени аварии по магистралния водопровод, за които също се изисква технологично време и спиране на водата. Представителите на ВиК увериха кмета, че ще докарат водоноски, които ще бъдат разположени в най-критичните точки.

Д-р Бояджиева подчерта, че никой не е против ремонтите на ВиК съоръженията, но общината и гражданите не са знаели, че това ще бъде сериозен и дългосрочен ремонт. Тя попита: ,,Не сте ли предвидили, че ако се спира водоизточника по някаква причина, ще има нови аварии? Кога е първото замътване – в четвъртък /14юни/. А защо от понеделник до четвъртък хората нямаха вода във високите зони/етажи? Може ли да ни гарантирате, че ако няма замътване, ще има вода във всички зони в часовете, обявени за водоподаване? Ако няма нови аварии на магистралния водопровод, във високите зони ще има ли вода в посочените часове?“

Председателят на ОбС Тетевен – Мария Стойчева запита от кога на ВиК е ясно, че ще има ремонт, кога е сключен договора с фирмата изпълнител и защо не е била своевременно уведомена общината.

Общинският съветник Атанас Орлинов също зададе своя въпрос към представителя на ВиК. Той попита защо не е поискана официална прогноза за времето от Института по метеорология и хидрология, за да бъде направен анализ по кое време е удобно да се извършат ремонтните дейности и да се планират.

Инж. Игнатова отговори на зададените й въпроси. Тя обясни, че спирането на водата се налага най – вече от авариите на магистралния водопровод. Когато е правена подготовка за ремонта, не е имало индикации, че ще има допълнителни проблеми и че ще се удължи времетраенето на ремонта. Спирането заради замътването на водата и последващото пускане при увеличено налягане е довело до новите аварии. Тъй като мрежата е на повече от 60 г., с тесни връзки и липсващи кранове, трудно може да се осъществи захранване с вода във високите части. Тя уточни, че ремонтът е на 50% извършен и аварийните групи работят по 24 часа. Добави, че са се появили много нови обстоятелства, за които нямат предварителен анализ и готовност.

Инж. Игнатова лично пое ангажимента за в бъдеще да уточнява с ръководството на община Тетевен предварително всички действия и ремонти. Тя добави, че поради спешността на ремонта на напорен резервоар ,,Костина“, не са се съобразили за предварително уведомяване. След обсъждане с фирмата изпълнител ВиК ще се опитат да съкратят срока на ремонта. ,,Водопроводната мрежа е амортизирана и общината трябва да реши с какво да помогне“ – каза инж. Иглика Игнатова.

В отговор д-р Мадлена Бояджиева обясни, че Общината няма собствени средства за основен ремонт на водопроводната мрежа: ,,Община Тетевен не може да ползва европейски средства, тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, заради общинското ВиК дружество в община Троян. Моментът за реализиране на водния цикъл на Тетевен е бил изпуснат в предходния мандат. В настоящия мандат ние все още връщаме дългове и не можем да си позволим подобна инвестиция от близо 60 млн. лв. със собствени средства. До 2020 г. няма други възможни източници на финансиране на такъв проект. Затова започнахме поетапна подмяна на водопровода в града с държавни и с общински средства. Миналата година ВиК ремонтира горната част на ул. „Ив. Вазов“, а тази предстои ремонт на водопровода на участъка от площада надолу със средства на общината.“

Д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС Мария Стойчева поканиха инж. Иглика Игнатова или друг представител от ,,ВиК“ АД Ловеч да присъства на заседанието на ОбС на 20 юни, за да бъде дадена по – точна информация на общинските съветници и на гражданите.

 

От 16 до 17 юни 2018 г., град Тетевен отново бе домакин на фестивала „Здравей, Здраве!”. Целта е популяризиране здравословния начин на живот във всички негови аспекти и стимулиране използването на здравословни стоки и услуги.

Фестивалът се откри от д-р Светла Балтова и г-н Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен. Г-н Свилен Русинов като бивш спортист, с радост откри фестивала и поздрави гостите. Той каза, че напълно подкрепя здравословния начин на живот.

Дните на фестивала преминаха през разнообразна програма, на която гости и тетевенци се насладиха. Участниците бяха от различни възрастови групи. И двата дни започнаха със сутрешна паневритмия с жива музика. Имаше както занимания от лекционен тип, така и йога, песни, медитация. Групи от Тетевен, София, Пловдив и др., посетиха Параклиса на вр. Острич, с.Бабинци, Тетевен, както и медитираха в района на водопада ,,Скока“ в Тетевен.

Съветът на организаторите на фестивала и Община Тетевен отново си партнираха в името на прекрасната кауза, каквато е здравословният начин на живот и даряването на знания и умения в обща полза. И тази година те успяха да проведат едно полезно събитие, което имаше доста голям интерес.

На 16 юни 2018 г. в местността „Десеткар“ /село Черни Вит/ се проведе възпоменателно честване по случай 142-та годишнина от героичната гибел на двамата Ботеви четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски. Всяка година на това място Кметство Черни Вит и НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ организират възпоменателно честване и почитат с едноминутно мълчание саможертвата на героите.

Да се преклонят пред безсмъртието на българския непреклонен дух бяха г-жа Цветослава Христова – Кмет на село Черни Вит, г-н Свилен Русинов – зам.-кмет на Община Тетевен, г-жа Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, г-н Милчо Милчев – Кмет на село Гложене, г-н Райко Райков – автор на книгата за Черни Вит, г-н Иван Гетов – Председател на Съюза на ветераните от войните, жители на селото и общината.

Участници от Клубовете към Национално дружество ,,Традиция“ от Тетевен, София, Копривщица, Ловеч, Етрополе и самодейци към НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ с. Черни Вит, пресъздадоха последните мигове от живота на капитан Никола Войновски и Илия Милчев Пандурски.

След убийството на Ботев, двамата четника биват предадени. Главите им са набучени на кол, а телата са погребани от три тетевенски жени. Едни от вечните български майки – Пенка Дикова, Драгана Стоянова и Елка Маринова от местните махали - оплакали обезглавените тела на двамата герои и по християнски ги погребали.

Всички присъстващи склониха глави пред величествените образи на героите. Кметът на Черни Вит – г-жа Цветослава Христова, поднесе паметно слово: ,, Споменът за тези велики моменти(…)Той поддържа нашия дух и ни дава сили да преодоляваме възникващите по пътя трудности. Да ги преодоляваме единствено с мисълта и грижата за доброто на нашето общество и на нашите деца, за доброто на днешна и бъдеща Майка България!“.

За пореден път Община Тетевен ще събере любителите на ретро автомобилите от цялата страна. Това ще се случи на 07 юли 2018 г., когато ще се състои 6-то поредно издание на „Трабант фест“ в град Тетевен. Събитието се организира от НИКСМЕТАЛ Груп - Ботевград със съдействието на Община Тетевен.

Както всяка година организаторите са подготвили разнообразна програма, а част от нея ще включва: парад по улиците на града, конкурс за автентичност и състезание в затворено трасе. Предвидени са множество изненади за участниците, а краят на мероприятието ще завърши с  разходка до местността „Костина“ в с.Рибарица, където ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметник на великия българин - Георги Бенковски.

От 16 до 17 юни 2018 г. град Тетевен отново ще бъде домакин на фестивала „Здравей, Здраве!”. Целта е популяризиране здравословния начин на живот във всички негови аспекти и стимулиране използването на здравословни стоки и услуги.

Събитието ще бъде открито на 16 юни 2018 г. от 09:30 ч. в залата на Община Тетевен.

С провеждането на фестивала се цели още: създаване на информираност и провокиране на интерес, от страна на хората, към здравословния начин на живот. Да се представи широка гама от естествени начини за възстановяване на здравето и предотвратяване на заболявания, да стимулира използването на здравословни стоки и услуги, както и да насърчи специалисти и експерти да представят методи с доказана ефективност, безопасност и простота на приложение. Фестивалът е трибуна на холистични лекари, консултанти, лектори, терапевти, хора занимаващи се с психологична помощ, треньори на лечебни двигателни техники, които представят един впечатляващ и завладяващ свят в полза на здравето.

Съборът има конкурсен характер. В него могат да участват фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи представящи автентичен и обработен фолклор. 

Подробности вижте тук

 

На 11 юни 2018 г. в Тетевен се проведе събитието ,,Дни на планинската вода и лечебния туризъм“ на вила ,,Червен“. Форумът е емблематичен за града и се провежда за девета поредна година. Тази година името му беше променено на ,,Дни на планинската вода и природния зеолит“.

Форумът, както и през изминалите години, се организира от Научноизследователския център по медицинска биофизика /НИЦМБ/ в партньорство с Община Тетевен. Проф. Игнат Игнатов, директор на НИЦМБ, каза, че: ,,Посоките на събитието са: от една страна за популяризирането на Тетевен като туристическа дестинация и от друга – очертаваща се възможност в града да се бутилира вода, носеща името ,,Тетевен“ и това да бъде една от бизнес дейностите на града“.

Събитието се откри от г-н Борис Врабевски – зам.-кмет на Тетевен. Заедно с него присъства и г-н Свилен Русинов – зам.-кмет на Тетевен. Проф. Игнат Игнатов благодари на д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен за дългогодишното съдействие в организацията на форума.

Тетевенският професор разкри нови свойства на планинската вода, свързани със здравето. Ивелина Врабевска-Цветкова – физик, и ученици от СУ ,,Георги Бенковски“ Тетевен показаха разликата между планинската изворна вода и минералната. Д-р Юлияна Пешева от Солун обясни каква е връзката между психичния статус на даден човек, стреса и дехидратацията. Присъстващите на форума бяха запознати какво точно представлява минералът природен зеолит. Той е български минерал, намиращ се основно в Родопите. Обществото често се интересува от това как да се пие пречистена вода, подобна на планинската. Именно една от възможностите за пречистване е зеолитът. Бяха представени и природни продукти тип конфитюри, произведени в Унгария. При специални условия, в тях, се запазват флаваноидите /една от възможностите за антиоксидантно въздействие/.

 

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню