План за работа на Общински съвет-Тетевен

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за първото шестмесечие на 2017 година

           Вижте тук.

П Л А Н

за работа на Общински съвет Тетевен

за второто шестмесечие на 2017 година

       

        Вижте тук.

    

         Забележка:

 

        При публикуване на промени в нормативната уредба на страната е възможно да се приемат изменения и допълнения  в приети Наредби, Правилници, Стратегии и Програми на ОбС в различните сектори на общесвено –политическия, културния и икономиче

 

 

 

 

Last modified on Четвъртък, 13 Юли 2017 05:52
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню