Покана за Двадесет и осмото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 20.07.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение за приемане отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС, ПРСР и Световната банка за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Цветослава Христова – Кмет на Кметство с. Черни Вит
5. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Пенка Ганева – Кмет на Кметство с. Рибарица
6. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Радослав Маринов – Кмет на Кметство с. Васильово
7. Отчет за дейността на Кметство с. Галата за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Андриян Маринов – Кмет на Кметство с. Галата
8. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Сергей Манев – Кмет на Кметство с. Бабинци
9. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Бисер Габровски – Кмет на Кметство с. Глогово
10. Предложение за проект на нова Наредба за управление на общинските пътища в община Тетевен ведно с Тарифа за такси за специално ползване на общинските пътища.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за приемане анализа на правното състояние, приватизационната оценка и утвърждаване на информационния меморандум на „Дърворезба“ ЕООД гр. Тетевен
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Черни Вит/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за включване в списъка на защитените детски градини за учебната 2017/2018 г. на изнесена група „Палави ръчички“ – с. Бабинци, изнесена група „Червената шапчица“ – с. Рибарица, които са част от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен и изнесена група – с. Черни Вит, която е част от ДГ „Слънце“ – с. Градежница.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 62, ал. 2 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 37 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 35 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти, държавна собственост на община Тетевен, по реда на чл. 54 от ЗДС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за нанасяне на съществуващ път – общинска собственост в КККР на гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за отмяна на решение № 379/26.01.2017 г., във връзка с продажба на имот – ЧОС по реда на чл. 36 от ЗС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.5321, намиращ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-5318, 5321, м. Балинци, по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч.“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.500.5372, местност „Воловиите“ по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20996.8.94, местност „Млаката“ по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч, с начин на трайно ползване „Ливада“, върху който е извършено строителство, във връзка с процедура по промяна предназначението на застроената земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „МИГ – Тетевен“ за обезпечаване на неотложни текущи разходи, в размер на 3 802.00 лв.
Вносител: Николай Павлов – общински съветник
27. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 17.08.2017 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Докладна записка, относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на община Тетевен.
Вносител: ПК „Здравеопазване и социална политика“ към ОбС-Тетевен
29.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню