Покана за Двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Тетевен


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ  И  СЕДМОТО по ред заседание на Общински съвет – Тетевен на 22.06.2017 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:
1. Предложение за приемане на План за работа на Общински съвет – Тетевен за второто шестмесечие на 2017 година
Вносител: Мария Стойчева – Председател ОбС - Тетевен
2. Предложение за приемане на изготвен доклад за Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Тетевен 2014-2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Предложение за определяне позицията и мандата по решенията на представителя на Община Тетевен в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Ловеч на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, насрочено за 03.07.2017 г. от 11:00 часа.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Предложение за определяне на длъжностно лице за упражняване функциите на контрольор в „Четпром“ ЕООД.
Вносител: Страхил Симеонов – Председател на комисията за
осъществяване на оперативен контрол върху дейността на
търговските дружества с общинско участие
5. Предложение за определяне на представител на Общински съвет, като „принципал“, за контакти и преговори със синдика на „Олимп спорт Тетевен“ ООД.
Вносител: Тихомир Лазаров – общински съветник
6. Предложение за промяна статута на СУ „Васил Левски“, с. Голям Извор от държавно в общинско и готовността на Община Тетевен да го приеме и финансира чрез общинския бюджет.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /“ГАБИТА“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС. /“ПЕПИВО“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Предложение за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост (здравни кабинети) за извършване на първична медицинска или стоматологична помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
10. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС и допълване списъка на имотите от ОПФ за индивидуално ползване с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, останали свободни след разпределение за провеждане на процедури по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Младен Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Станислав Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Маньо Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Маньо Манев/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС. /Пламен Момчилов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС. /Пламен Момчилов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение за продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение за отдаване на земите от общинския поземлен фонд през стопанската 2017/2018 г. под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и цена, определени от Общински съвет Тетевен, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /Никит Маринов/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. /н-к на Никола Петков/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /Димитър Димитров/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /“ЕХСО – Л. БОЯДЖИЕВ“ ЕООД//
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение за право на прокарване през общински имоти по чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката. /“Гагомебел“ ЕООД/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Външно ел. захранване“ на УПИ І-164002, м. „Копчов лък“, с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.164.2 от КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, местност „Джурова лъка“ по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч, за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й – проектиране на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце и торохранилище.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Предложение кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №№ 33, 24, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез ПУДООС към МОСВ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28. Предложение за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приета с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател на комисия по чл.
10 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Тетевен, приета с решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС – Тетевен.
29. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател ОбС - Тетевен

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню