Комисии към ОбС

21 Апр 2010
4556 times

1.    Комисия по бюджет, финанси и проекти, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:     1. Севин Боранов Льоков

                        2. Атанас Маринов Орлинов

                        3. Страхил Димчев Симеонов

                        4. Цецка Димитрова Петкова

 

2.     Комисия здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:     1. Драгомир Иванов Димитров

                        2. Ангел Веселинов Ибришимов

                        3. Йото Маринов Йотов

 

                        4. Николай Маргаритов Младенов

3.    Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                        2. Драгомир Иванов Димитров

                        3. Тихомир Койчев Лазаров

 

                        4. Николай Петров Павлов

             

4.  Комисия по образование, култура, младежта и спорта,  в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:     1. Страхил Димчев Симеонов

                        2. Асен Манев Асенов

                        3. Младен Сергеев Младенов

                        4. Иван Романов Цветков

 

 

5.            Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:     1. Руси Радилов Русинов

                        2. Стефан Русев Добревски

                        3. Йото Маринов Йотов

 

                        4. Христомир Лазаров Маринов

6.            Комисия по териториално, селищно устройство, благоустрояване и  регионална политика, в състав от 3 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ:     1. Асен Манев Асенов

                        2. Христомир Лазаров Маринов

 

                        

             

7.  Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав  от 5 члена;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:     1. Ангел Веселинов Ибришимов

                        2. Руси Радилов Русинов

                        3. Тихомир Койчев Лазаров

                        4. Тихомир Петков Тихолов

 

 

8.        Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС,  в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ:    1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                        2. Христомир Лазаров Маринов

                        3. Иван Романов Цветков

                        4. Атанас Маринов Орлинов

 

9.         Комисия по  предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, състав от 3 члена;./по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севин Боранов Льоков

ЧЛЕНОВЕ:              1. Ванко Стефанов Иванов

                       2. Николай Петров Павлов

               

 

 

 

 

1. инж. Цветелин Войчев Велев

                   2. Малина Миткова Методиева

                   3. Цецка Димитрова Петкова

                   4. Николай Петров Павлов

Last modified on Петък, 13 Октомври 2017 07:55
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню