Комисии към ОбС

21 Апр 2010
6386 times

1.   Комисия по бюджет, финанси и проекти, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:          2. Севин Боранов Льоков

                          3. Атанас Маринов Орлинов

                          4. Страхил Димчев Симеонов

                           5. Цецка Димитрова Петкова

2.   Комисия здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:          2. Драгомир Иванов Димитров

                           3. Ангел Веселинов Ибришимов

                           4. Йото Маринов Йотов

                                          5. Николай Маргаритов Младенов

3.   Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ:           2. Красимир Щерев Руменов

                            3. Драгомир Иванов Димитров

                           4. Тихомир Койчев Лазаров

                                        5. Николай Петров Павлов

             

4.   Комисия по образование, култура, младежта и спорта,  в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:           2. Страхил Димчев Симеонов

                            3. Асен Манев Асенов

                            4. Младен Сергеев Младенов

                            5. Иван Романов Цветков

5.   Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           2. Руси Радилов Русинов

                            3. Стефан Русев Добревски

                            4. Йото Маринов Йотов

                   5. Христомир Лазаров Маринов

6.      Комисия по териториално, селищно устройство, благоустрояване и  регионална политика, в състав от 3 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ:         2. Асен Манев Асенов

                          3. Христомир Лазаров Маринов

7.  Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав  от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:          2. Ангел Веселинов Ибришимов

                           3. Руси Радилов Русинов

                           4. Тихомир Койчев Лазаров

                           5. Калоян Милков Конов

8.   Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС,  в състав от 5 члена;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:           2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                            3. Николай Маргаритов Младенов

                            4. Ангел Веселинов Ибришимов

                           5. Йото Маринов Йотов

 

 

9.         Комисия по  предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, състав от 3 члена;./по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севин Боранов Льоков

ЧЛЕНОВЕ:              1. Ванко Стефанов Иванов

                       2. Николай Петров Павлов

               

 

 

 

 

1. инж. Цветелин Войчев Велев

                   2. Малина Миткова Методиева

                   3. Цецка Димитрова Петкова

                   4. Николай Петров Павлов

Last modified on Сряда, 10 Октомври 2018 07:40
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню