ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

         Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., Общинска администрация – гр. Тетевен уведомява гражданите на Общината, че:

1.     В срок до 18.03.2017 г./събота/, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметство или кметския наместник.

2.     В срок до 20.03.2017 г./понеделник/, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК до 11.03.2017 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна СИК.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню