Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 544 от 29.9.2022г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна документация обект 2236

Тръжна документация обект 2237

Тръжна документация обект 2238

Тръжна документация обект 2239

Тръжна документация обект 2240

Договор № 415  от 11.11.2022 год. обект № 2236

Договор № 417 от 11.11.2022 год. обект № 2238

Договор №413 от 11.11. 2022 год. обект № 2237

Договор №414 от 11.11.2022 год. обект № 2239

Договор №416  от 11.11.2022 год. обект № 2240

ЗАПОВЕД  №647  от 08.11.2022 год.+ Протокол №1

Заповед №  595 от 20.10.2022 год. за  класиране обект №2237

Заповед № 594 от 20.10.2022 год. за  класиране обект №2236

Заповед № 596 от 20.10.2022 год. за  класиране обект №2238

Заповед № 598 от 20.10.2022 год. за  класиране обект №2240

ЗАПОВЕД №587 от 18.10.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед №597 от 20.10.2022 год. за  класиране обект №2239

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 18.10.22г.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню