ОТКРИТ КОНКУРС за „Възлагане на добив – сеч, извоз до временен склад и рампиране на широколистна дървесина /дърва за огрев/ в общински горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №482 от 09.09.2022 год. открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз на  дървесина до временен склад и рампиране на широколистна дървесина  дърва за огрев

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22003

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22005

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22006

Договор №363 от 12.10.2022 год. за обект_22005

Договор №364 от 12.10.2022 год. за  обект_22003

Договор №371 от 17.10.2022 год. за обект_22006

ЗАПОВЕД  №575 от 10.10.2022 год. + Протокол №1

ЗАПОВЕД  №584 от 13.10.2022 год. + Протокол №1

Заповед №536 от 28.09.2022 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив.

Заповед №541 от 29.09.2022 год. класиране обект №22003

Заповед №542 от 29.09.2022 год. класиране обект №22005

Заповед №543 от 29.09.2022 год. класиране обект №22006

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_29.09.2022г. за работата на комисията

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню