Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №433 от 12.8.2022г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна документация обект 2224

Тръжна документация обект 2225

Тръжна документация обект 2226

Тръжна документация обект 2227

Тръжна документация обект 2228

Тръжна документация обект 2229

Протокол за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 30.08.22г.

Договор № 333 от 19.09.2022 год. обект № 2226

Договор № 345 от 23.09.2022 год. обект № 2228

Договор № 346  от 23.09.2022 год. обект № 2229

Договор №347 от 23.09.2022 год. обект № 2227

Договор №348 от 23.09.2022 год. обект № 2225

Договор № 380 от 29.08.2022 год. обект № 2224

ЗАПОВЕД  № 492 от 15.09.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  № 515 от 23.09.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД №463  от 30.08.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед №466  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2224

Заповед №467  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2225

Заповед №468  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2226

Заповед №469  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2227

Заповед №470  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2228

Заповед №471  от 31.08.2022 год. за  класиране обект №2229

Заповед №516 от 23.09.2022 год. за определяне спечелил - класирания на второ място

 

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню