Открит конкурс за „Възлагане на добив – сеч, извоз до временен склад и рампиране на широколистна дървесина /дърва за огрев/ в общински горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед №406 от 03.08.2022 год. открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз на  дървесина до временен склад и рампиране на широколистна дървесина  дърва за огрев

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22003

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22005

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22006

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив-сеч, извоз на дървесина до временен склад и рампиране на дървесина за обект №22007

Договор №334 от 20.09.2022 год. за  обект_22007

ЗАПОВЕД  №493 от 15.09.2022 год. + Протокол №1

Заповед № 446 от 23.08.2022 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив.

Заповед №452 от 24.08.2022 год. класиране обект №22007

Заповед №453 от 24.08.2022 год. прекратяване за обект № 22003,22005,22006

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_23.08.2022г. за работата на комисията

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню