ОТКРИТ КОНКУРС за „Възлагане на добив – сеч, извоз до временен склад и рампиране на широколистна дървесина /дърва за огрев/ в общински горски територии собственост на Община Тетевен

Заповед №344 от 07.07.22 г. за откриване на конкурс

Проект на договор

Условия добив 22002 + приложения

Условия добив 22003 + приложения

Условия добив 22004 + приложения

Условия добив 22005 + приложения

Условия добив 22006 + приложения

Условия добив 22007 + приложения

Договор №311 от 15.08.2022 год. за обект_22002

Договор №314 от 18.08.2022 год. за обект_22004

ЗАПОВЕД  №423 от 10.08.2022г.

Заповед № 387 от 25.07.2022 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив.

Заповед №389 от 26.07.2022 год. за класиране обект 22002

Заповед №390 от 26.07.2022 год. за прекратяване конкурс за обекти№22003,22005,22006

Заповед №391 от 26.07. 2022 год. за класиране обект №22004

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_ за работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите

Протокол №1 сключване на договор

Протокол №2 сключване на договор

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню