Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №30 от24_1.2022г._за_провеждане_на_търг_с_тайно_наддаване

Тръжна_документация_обект_2201

Тръжна_документация_обект_2202

Тръжна_документация_обект_2203

Тръжна_документация_обект_2204

Тръжна_документация_обект_2205

Тръжна_документация_обект_2206

Договор №96 от 01.03.2022 год. обект № 2202

Договор №97 от 01.03.2022 год. обект № 2203

Договор №98 от 01.03.2022 год. обект № 2204

Договор №99 от 01.03.2022 год.  обект № 2205

Договор №100 от 01.03.2022 год. обект № 2206

ЗАПОВЕД  №78  от 25.02.2022 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД № от 09.02.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед №44 от 09.02.2022 год. за  класиране обект №2202

Заповед №45 от 09.02.2022 год. за  класиране обект №2203

Заповед №46 от 09.02.2022 год. за  класиране обект №2204

Заповед №47 от 09.02.2022 год. за  класиране обект №2205

Заповед №48 от 09.02.2022 год. за  класиране обект №2206

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 09.02.22г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню