Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №462 от 08.2021г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация обект 2122

Тръжна_документация обект 2123

Тръжна_документация обект 2124

Тръжна_документация обект 2125

Тръжна_документация обект 2126

Тръжна_документация обект 2127

 Договор №398 от 13.09.2021 год. обект № 2122

Договор №399 от 13.09.2021 год. обект № 2123

Договор №400 от 13.09.2021 год. обект № 2125

Договор №401 от 13.09.2021 год.  обект № 2126

Договор №403 от 13.09. обект № 2124

Договор №403 от 13.09.2021 год. обект № 2124

ЗАПОВЕД  № 541 от 09.09.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД №504 от 23.08.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед №506 от 23.08.2021 год. за  класиране обект №2122

Заповед №507 от 23.08.2021г. за класиране обект №2123

Заповед №508 от 23.08.2021 год. за класиране обект №2124

Заповед №509 от 23.08.2021 год. за класиране търг обект №2125

Заповед №510 от 23.08.22021 год. за класиране търг обект №2126

Заповед №511 от 23.08.2021 год. за класиране търг обект №2127

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 23.08.21г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню