Открит конкурс за: „Възлагане на добив – сеч, извоз до временен склад и рампиране на широколистна дървесина /дърва за огрев/ в общински горски територии, собственост на Община Тетевен"

Заповед № 451 от 03.08.2021 год. 

Документация за възлагане добив на дървесина обект № 21002

Документация за възлагане добив на дървесина обект № 21003

Документация за възлагане добив на дървесина обект № 21004

Документация за възлагане добив на дървесина обект № 21005

Договор №389 от 07.09.2021 год. обект №21002

Договор №390 от 07.09.2021 год. обект №21005

Договор №391 от 07.09.2021 год. обект №21004

Договор №394 от 07.09.2021 год. обект №21003

ЗАПОВЕД  № 535  от 02.09.2021 год.+ Протокол №1 за работата на комисията

Заповед № 497 от 18.08.2021 год. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив.

Заповед №499 от 19.08.2021 год. класиране обект №21002

Заповед №500 от 19.08.2021 год. класиране обект №21003

Заповед №501 от 19.08.2021 год. класиране обект №21004

Заповед №502 от 19.08.2021 год. класиране обект №21005

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_18.08.2021г. за работата на комисията

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню