Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №429  от 20.07.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2115

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2116

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2117

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2118

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2119

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2120

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2121

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 05.08.21г

ЗАПОВЕД №453 от 05.08.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед №454 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2115

Заповед №455 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2116

Заповед №456 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2117

Заповед №457 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2118

Заповед №458 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2119

Заповед №459 от 05.08.2021 г. за определяне на изпълнител за Обект 2120

Заповед №460 от 05.08.2021 за определяне на изпълнител за  Обект 2121

Заповед №461 от 05.08.2021 г. за прекратяване търг за обекти 2012,2019,2039

ЗАПОВЕД  № 516 от 26.08.2021 год.+ Протокол №1

Договор № 376  от 19.08.2021 год. за обект № 2119

Договор № 377 от 18.08.2021 г. за  обект №2116

Договор № 383  от 07.09.2021 год. за  обект № 2121

Договор № 385  от 07.09.2021 год.  за обект №2118

Договор №374  от  19.08.2021 г.  за обект №2115

Договор №375 от 19.08.2021 год. за  обект №2117

Дотговор № 384 от 07.09.2021год. за обект №2120

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню