Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 759 от 04.11.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2009

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2013

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2036

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2039

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2042

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2044

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2045

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2046

Договор№571 от 18.12.2020 г.обект № 2042

Договор№572 от 18.12.2020 г.обект № 2045

Договор№573  от 18.12.2020 г.обект № 2046

ЗАПОВЕД  №858 от 16.12.2020 год.+ Протокол №1

Заповед № 810 от 25.11.2020 год. за прекратяване №2009,2012,2013,2019,2036,2039,2044

ЗАПОВЕД №794 от 23.11.2020 г. комисия провеждане на търг

Заповед №807 от 25.11.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2042

Заповед №808 от 25.11.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2045

Заповед №809 от 25.11.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2046

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисията от проведен на 23.11.20202 год. търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Протокол №2

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню