Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД № 659 от 07.10.2020 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2040

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2041

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2042

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2043

Договор№504 от 09.11.2020 г.обект № 2040

Договор№527 от 18.11.2020 год. обект № 2043

Договор№528 от 18.11.2020 год. обект № 2041

ЗАПОВЕД  №760 от 04.11.2020 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД  №777 от 12.11.2020 год.+ Протокол №2

ЗАПОВЕД № 713  от 23.10.2020 г. комисия провеждане на търг

Заповед № 719  от 27.10.2020 год. за прекратяване №2042

Заповед №716 от 27.10.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2040

Заповед №717 от 27.10.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2041

Заповед №718 от 27.10.2020 год. за определяне на спечелил търга за  обект №2043

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисията от проведен на 23.10.20202 год. търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню