Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №104 от 10.02.2020 г. вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1932 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №1937 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2002 вижте тук.

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2003 вижте тук.

Договор №124 от 05.03.2020 год. за покупко-продажба на дървесина на корен обект № 2003

Договор №126 от 13.03.2020год. за покупко-продажба на дървесина на корен обект №2002

Заповед №148  от 27.02.2020 год. за назаначаване  на комисия за разглеждане и оценка на офертите

Заповед №158 от 02.03.2020 год.  класиране обект №2002

Заповед №159 от 02.03.2020 год. класиране обект №2003

Заповед №160 от 02.03.2020 год

Заповед №172 от 06.03.2020 год. комисия документи и протокол обект №2003

Заповед №199 от 13.03.2020 год. комисия документи и протокол обект №2002

Протокол за работата на комисията по оценка на офертите 27.02.2020год

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню