Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Посещения: 268

Заповед  №681 от 25.10.2019 год

Условия_за_провеждане на търг 1821заглавна1821

условия_за_провеждане на търг 1916 +  заглавна1916

условия_за_провеждане на търг 1919заглавна1919

условия_за_провеждане на търг 1923 +  заглавна1923

условия_за_провеждане на търг 1930 +  заглавна1930

Договор 1930

Заповед за класиране

Заповед комисия

Заповед комисия

Протокол